Регионален исторически музей “Акдемик Йордан Иванов”

Регионален исторически музей “Академик Йордан Иванов Регионален” в Кюстендил е основан през 1897 г. Той е един от най-старите в България и има изключително богат състав и колекции от всички исторически епохи.

     Музеят има следните раздели: Археология, Етнография, Нови и най-нова история, ренесансови, научна група, фондове, цех за консервация и реставрация, Фото студио и лаборатория, библиотека и научен архив, Publishing Point.

     Музейни експозиции:

     Археологическа експозиция – тя е създадена в изложбената зала на Асклепий. Тя включва експонати от целия Кюстендилски регион. Представените изложби и техния широк хронологически диапазон дават на посетителите възможност да получите информация за културно-историческото развитие на района и да се върне в дълбока вековете – от 7 – 6 век преди Христа до 14-ти век.

     Нумизматичната зала – тя е създадена в изложбената зала на Асклепий и представлява значителна част от нумизматичен богатство на музея. Информацията, дадена от изложените монети се допълва от откритите карти и снимки, илюстриращи циркулация на монети в района на Кюстендил

regional museum